Op al onze leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie ALV_20180817.pdf (wms.nl)